1941-5-drachmai-pmg-64epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics-obv