1945-5-drachmai-pmg-65epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics-rev