1945-500-drachmai-pmg-66epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics-rev