1944-20-drachmai-pmg-63epq-banknotes-europe-greece-planetnumismatics-rev