1919-50-rubles-pmg-40epq-banknotes-asia-azerbaijan-planetnumismatics-rev