1991-100-rubles-pmg-67epq-ussr-banknotes-europe-planetnumismatics-obv