1897-m-sov-gold-victoria-ngc-au58-world-coins-australia-planetnumismatics