1879-s-sov-gold-victoria-pcgs-au55-world-coins-australia-planetnumismatics