1871-s-gold-shield-sovereign-vf-world-coins-australia-planetnumismatics.1