1954-10-drachmai-pmg-55-banknotes-europe-greece-planetnumismatics.obv