1944-silver-500-lei-ngc-ms63-romania-world-coins-planetnumismatics